התמודדות עם נזקי שרפה בעקבות רעידת אדמה

ישראל מצויה באזור פעיל מבחינה סייסמית. ההעתקים המוכרים לכולם הם השבר הסורי-אפריקאי שנמצא לאורך כל ישראל ושבר יגור מאזור בית שאן עד חיפה. הם לא היחידים, הפעילים באופן תמידי. רעידת אדמה חזקה שתחולל הרס ותגרום לאבידות ולנזקים עצומים הינה ודאית. אף שאין לדעת מהו המועד המדויק בו היא תתרחש.

למרות התרעות המהנדסים בעניין רמת המוכנות בישראל לרעידות אדמה חזקות. עדיין ההיערכות בישראל אינה מספקת. אין קושי לדמיין מה יהיו הנזקים למבנים בעת רעידת אדמה. החל בסדקים וכלה בקריסה מוחלטת. סכנה פחות מובנת מאליה אך משמעותית מאד האורבת למבנים ושוכניהם היא נזק עקיף בדמות שרפה כתוצאה מהרעידה המתרחשת. פתרונות בטיחות לאש עשויה במקרים רבים להציל חיים ורכוש.

רעידת אדמה

רעידת אדמה נובעת מהתפרצות אנרגיה עצומה בשל תנועה מתמדת של קרום כדור הארץ. אנרגיה זו משחררת גלים סיסמיים המרעידים את פני האדמה. חומרת הנזקים של נזקי רעידת אדמה בכל מקום ומקום תלויה במספר משתנים. ביניהם עוצמת הרעידה במוקד בו התפרצה, המרחק בין המבנה בו אנו מצויים ובין אותו מוקד. גם תגובת הקרקע עליו בנוי המבנה בו אנו מצויים שיכולה להגביר את טלטול או להקטין אותו. איכות הבניה ויכולת הספיגה של המבנה את הטלטולים ועוד.

למעשה, הרעידה כשלעצמה אינה מסבה נזקים. מה שאחראי לנזק הישיר הוא חוסר היכולת של המבנה לעמוד בטלטול והתמוטטות. ומה שאחראי לנזק העקיף, הוא פיזור חומרים מסוכנים ושריפות כתוצאה מהרעידה.

נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה מרעידת אדמה

לעיתים עלול הנזק העקיף להיות חמור ביותר. ברעידת האדמה שהתרחשה בסן פרנסיסקו בשנת 1906, מרבית ההרוגים והנזק נגרמו עקב שריפות שהשתוללו בעיר וחוללו נזק עצום בהיקפו. מדובר על כ 3,000 הרוגים ו – 300,000 חסרי קורת גג. ללא השריפות, היה אובדן חיי האדם והנזק הנוסף קטן משמעותית.

שריפה ברעידת אדמה

בהתרחשות רעידת אדמה יינזקו מבנים רבים עקב התנודה והטלטול להם נחשף המבנה. תנודות, התמוטטות חלקים בבנין ונפילת חלקים, עלולים לפגוע בצינורות הולכת גז בישול ולגרום לדליפה של גז. מגע הגז הדולף עם מקורות חום ואש יצית שרפה. שרפה עלולה להתרחש גם עקב חזרת אספקת חשמל שהושבתה ברגעי הרעידה. במצב זה, ניצוצות חשמליים שמקורם בתשתיות חשמל חשופות עקב הרעידה יציתו אש ממגע עם הגז הדולף או חומרים דליקים אחרים המצויים או מאוחסנים במבנה.

על חשיבותה של מערכת כיבוי אש

המודעות לסכנת השרפה הינה צעד ראשון חשוב. חשוב להכין מראש פתרונות אופרטיביים לרעידת האדמה אשר תתרחש בישראל. אחד הצעדים ההכרחיים עליהם ימליץ יועץ בטיחות אש הוא התקנת מערכת כיבוי אש. כזו שתאפשר טיפול מידי בסכנת שרפה בעת מצב חרום. שוכני המבנה עלולים להיות במצב שלא יאפשר להם תפעול מלא ונכון של נוהל כיבוי אש. מערכת כיבוי אש תהיה זמינה באופן קבוע להתמודדות עם האירוע וצמצום נזקים.

התייעצות מקדימה עם יועץ בטיחות באש

יועץ בטיחות באש יבחן את המבנה ואת סכנת השרפה כתוצאה מרעידת אדמה בכמה רמות והיבטים ובהם:

• מהם החומרים המסוכנים שבמבנה
• מקורות חום ודלקה פוטנציאליים
• הערכת הסיכויים להולכת חום, אש ועשן
• הסיכוי לפגיעה במערכות הכיבוי ובצנרת המים
• נקודות חולשה וחוזק במבנה

בהתבסס על אלו ועל גורמים נוספים, יוכל יועץ בטיחות באש לספק פתרון מקיף למיקום ושיטת התקנת מערכות כיבוי האש כחלק מהערכות כוללת לסכנת שרפה כתוצאה מנזקי רעידת אדמה.

מוסדות חינוך

משרדי ממשלה

רכבת ישראל

מתקנים ציבוריים

מרפאות

מפעלים

גופים בטחוניים

תשתיות חיוניות

מגדלי משרדים

דילוג לתוכן