ד"ר אפרים לאור

ד"ר אפרים לאור
אפר"נאי,

התמודדות עם אסונות-פתע-רבי-נפגעים [אפר"ן]
הנדון: השתלמות התרעת רעידת אדמה

מוסדות חינוך

משרדי ממשלה

רכבת ישראל

מתקנים ציבוריים

מרפאות

מפעלים

גופים בטחוניים

תשתיות חיוניות

מגדלי משרדים

דילוג לתוכן