איך זה עובד?

כשמתרחשת רעידת אדמה מתפזרים סוגי גלים שונים ממוקד הרעידה. הגל הראשון מהיר מהבאים אחריו, אינו מורגש (ע"י בני אדם) ואינו מזיק. הגלים הבאים אחריו הם אלו שמטלטלים את המבנה והם אלו שגורמים להתמוטטות ולנזק.

התגובה של הקרקע לגלי הטלטול משתנה ממקום למקום, לפעמים במרחקים של עשרות מטרים, וקרקע מסוג אחד יכולה לספוג את הטלטול ולהשהות את הנזק כשקרקע אחרת יכולה להגדיל את הטלטול ואת הנזק.

הטכנולוגיה

הטכנולוגיה שלנו מזהה את הגל הראשון בוודאות של 100%. אם המערכת זיהתה את הגל הראשון במקום שבו היא מותקנת, המשמעות היא שגלי הטלטול בדרך למקום זה, והמערכת פורצת לכריזה או לרמקול בהתרעה של סירנה ודיבור "רעידת אדמה". ההתרעה נותנת לנו מרווח זמן של עד עשרות שניות (תלוי בעוצמה, מרחק וסוג הקרקע שהמבנה בנוי עליה) ונותנת סימן חד וברור לצורך בביצוע תרגולת ההתגוננות.

הטכנולוגיה שלנו יודעת לזהות בדיוק של 100% את הגל הראשון של רעידת אדמה. כפי שהוכח בבדיקות במעבדות המחקר הגדולות בעולם ע"י נציגי המכון הגיאופיסי, וכפי שהוכח בפועל ברעידות אדמה – הטכנולוגיה שלנו תמיד מספקת התרעה כשצריך, ואינה מספקת התרעת שווא (במקרים שלא מדובר ברעידת אדמה כמו תנועת רכבות, קידוחים ועוד).

בזכות הביצועים והאמינות יוצאת הדופן, מותקנות מערכות ההתרעה שלנו במתקנים בטחוניים רגישים, ברכבת ישראל, משרדי ממשלה ובית הנשיא, מפעלים מסוכנים ועוד. בכל מקום בו נדרשת איכות התרעה גבוהה ובלתי מתפשרת תמצאו את ההתרעה של EQI

דוגמא ליכולות הטכנולוגיה יוצאת הדופן של EQI להתרעה אמינה במקרה של רעידת אדמה מתקרבת בעלת סיכון פוטנציאלי ללא התרעת שווא משום סוג שהוא.
בתמונות רישום אקסלוגראמה מאחד ממתקני הייצור בבתי הזיקוק ברעידת האדמה שהתחוללה באזור טורקיה-סוריה בפברואר 2023.

הציר האמצעי מציין את התנודה הסייסמית במתקן שמקורה במדחסי ענק, בערכים של קרוב ל – 45 אלפיות ג'י. במילים אחרות, מתקן הייצור "רועד" באופן שוטף, בערך שגבוה פי 10 מערך התנודה הסייסמית שנקבע במפרט לחיווי התרעת רעידת אדמה – 5 אלפיות ג'י.

מערכת ההתרעה של EQI אינה "מתבלבלת" בין תנודה סייסמית שמקורה ברעידת אדמה ותנודה סייסמית אחרת, כמו תנועת רכבות, מדחסי ענק וכו', ולא מספקת התרעת שווא, אם מקור התנודה הסייסמית אינו רעידת אדמה.

ניתן לראות בתמונה בציר ה – X (העליון) וציר ה – Z (התחתון) שרק כאשר זיהתה המערכת את התקרבות רעידת האדמה למתקן, ורק כאשר נחצה הסף בערך של 5 אלפיות ג'י (0.005g) שנקבע כסיכון פוטנציאל – סיפקה התרעה רלוונטית ומדויקת.
(ההקלטה מעשר שניות לפני ההקפצה)

מוסדות חינוך

משרדי ממשלה

רכבת ישראל

מתקנים ציבוריים

מרפאות

מפעלים

גופים בטחוניים

תשתיות חיוניות

מגדלי משרדים

דילוג לתוכן