הגוף הממשלתי האחראי בישראל קובע "רעידת אדמה בישראל תתרחש. וזו לא שאלה של אם אלא רק של מתי". 
בישראל תתרחש רעידת אדמה בעוצמה קטלנית, אנו נמצאים באזור מועד לרעידות אדמה.
 
סטטיסטית קורה הדבר בכל 80 עד 90 שנים והאחרונה היתה בשנת 1937. אנו בתחום השגיאה ורעידה עלולה להתרחש בכל רגע.
 
תרחיש הייחוס של ישראל קובע כי רעידה קטלנית תוביל לעשרות אלפי הרוגים ופצועים.
 
הניסיון העולמי מראה כי ככל שהאוכלוסייה מוכנה יותר, כמות הנזק הישיר והעקיף קטנה יותר.
 
התרעת רעידת אדמה היא המפתח להיערכות. התרעה מוקדמת מספקת זמן יקר להתגוננות ולהצלת חיים.
 
תפישת ההפעלה של מערכת התרעה בפני רעידת אדמה של EQI אשר הוצגה לגורמים המנחים בישראל אומצה על ידי משרד החינוך, והמערכות נקבעו כחלק מן המפרט למוסדות החינוך.
 
הצורך בהתרעה מצילת חיים בישראל הוא ברור ומובהק.
 
התרעה עשויה להיות ההבדל בין חיים למוות.